Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ven

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ven 311 10,0% 14,5% 38,6% 37,0% 2,3% 53,1% 46,9% 1,0%  
Summa 311 10,0% 14,5% 38,6% 37,0% 2,3% 53,1% 46,9% 1,0%

http://www.val.se