Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Pålsjö Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsjö Ö 1496 11,6% 32,8% 26,5% 29,1% 5,4% 45,8% 54,2% 3,9%  
Summa 1496 11,6% 32,8% 26,5% 29,1% 5,4% 45,8% 54,2% 3,9%

http://www.val.se