Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringstorp 1524 20,3% 25,3% 18,0% 36,4% 4,8% 44,4% 55,6% 4,5%  
Summa 1524 20,3% 25,3% 18,0% 36,4% 4,8% 44,4% 55,6% 4,5%

http://www.val.se