Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Mariastaden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariastaden S 1629 17,5% 51,5% 19,2% 11,8% 4,1% 47,4% 52,6% 4,7%  
Summa 1629 17,5% 51,5% 19,2% 11,8% 4,1% 47,4% 52,6% 4,7%

http://www.val.se