Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Allerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Allerum 983 15,2% 45,5% 22,3% 17,1% 7,1% 52,1% 47,9% 4,9%  
Summa 983 15,2% 45,5% 22,3% 17,1% 7,1% 52,1% 47,9% 4,9%

http://www.val.se