Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Charlottesborg-Härlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottesborg-Härlöv 1579 22,0% 32,0% 26,5% 19,5% 8,3% 50,8% 49,2% 8,6%  
Summa 1579 22,0% 32,0% 26,5% 19,5% 8,3% 50,8% 49,2% 8,6%

http://www.val.se