Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Vä

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2110 16,8% 38,0% 21,9% 23,3% 8,6% 48,6% 51,4% 2,8%  
Summa 2110 16,8% 38,0% 21,9% 23,3% 8,6% 48,6% 51,4% 2,8%

http://www.val.se