Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Degeberga-Hörröd-Huaröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Degeberga-Hörröd-Huaröd 1951 15,0% 27,5% 27,1% 30,4% 7,2% 49,5% 50,5% 3,1%  
Summa 1951 15,0% 27,5% 27,1% 30,4% 7,2% 49,5% 50,5% 3,1%

http://www.val.se