Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 1 1832 40,1% 27,0% 15,5% 17,4% 8,4% 48,4% 51,6% 2,6%  
Summa 1832 40,1% 27,0% 15,5% 17,4% 8,4% 48,4% 51,6% 2,6%

http://www.val.se