Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 2 1201 42,9% 28,0% 17,2% 12,0% 11,1% 51,5% 48,5% 3,2%  
Summa 1201 42,9% 28,0% 17,2% 12,0% 11,1% 51,5% 48,5% 3,2%

http://www.val.se