Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 3 1524 41,7% 20,3% 11,2% 26,8% 11,4% 47,2% 52,8% 4,7%  
Summa 1524 41,7% 20,3% 11,2% 26,8% 11,4% 47,2% 52,8% 4,7%

http://www.val.se