Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 4 1525 38,0% 27,7% 15,1% 19,1% 8,5% 47,6% 52,4% 3,7%  
Summa 1525 38,0% 27,7% 15,1% 19,1% 8,5% 47,6% 52,4% 3,7%

http://www.val.se