Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 6 1937 27,7% 18,2% 21,4% 32,7% 7,6% 46,3% 53,7% 2,3%  
Summa 1937 27,7% 18,2% 21,4% 32,7% 7,6% 46,3% 53,7% 2,3%

http://www.val.se