Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 8 1598 35,7% 25,9% 21,2% 17,1% 8,3% 51,7% 48,3% 6,6%  
Summa 1598 35,7% 25,9% 21,2% 17,1% 8,3% 51,7% 48,3% 6,6%

http://www.val.se