Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 11 1475 24,7% 25,5% 18,2% 31,5% 5,6% 46,0% 54,0% 4,2%  
Summa 1475 24,7% 25,5% 18,2% 31,5% 5,6% 46,0% 54,0% 4,2%

http://www.val.se