Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 13 1845 27,2% 33,0% 19,3% 20,5% 7,5% 51,3% 48,7% 15,8%  
Summa 1845 27,2% 33,0% 19,3% 20,5% 7,5% 51,3% 48,7% 15,8%

http://www.val.se