Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Martin Luther 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Martin Luther 14 1217 16,8% 36,1% 23,3% 23,8% 7,3% 48,3% 51,7% 2,9%  
Summa 1217 16,8% 36,1% 23,3% 23,8% 7,3% 48,3% 51,7% 2,9%

http://www.val.se