Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Snöstorp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snöstorp 1 1717 26,7% 31,9% 23,5% 17,9% 7,8% 47,9% 52,1% 9,4%  
Summa 1717 26,7% 31,9% 23,5% 17,9% 7,8% 47,9% 52,1% 9,4%

http://www.val.se