Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Snöstorp 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snöstorp 4 1060 19,7% 37,5% 31,5% 11,3% 8,0% 48,8% 51,2% 4,1%  
Summa 1060 19,7% 37,5% 31,5% 11,3% 8,0% 48,8% 51,2% 4,1%

http://www.val.se