Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Snöstorp 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snöstorp 5 1716 17,2% 44,0% 21,6% 17,2% 8,3% 50,6% 49,4% 2,6%  
Summa 1716 17,2% 44,0% 21,6% 17,2% 8,3% 50,6% 49,4% 2,6%

http://www.val.se