Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Breared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Breared 1110 14,4% 29,9% 27,4% 28,3% 6,9% 51,5% 48,5% 3,2%  
Summa 1110 14,4% 29,9% 27,4% 28,3% 6,9% 51,5% 48,5% 3,2%

http://www.val.se