Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Oskarström 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oskarström 1 1762 16,7% 37,9% 20,9% 24,4% 7,1% 49,5% 50,5% 6,2%  
Summa 1762 16,7% 37,9% 20,9% 24,4% 7,1% 49,5% 50,5% 6,2%

http://www.val.se