Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Eldsberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eldsberga 1487 15,7% 36,6% 28,2% 19,5% 6,9% 51,8% 48,2% 2,0%  
Summa 1487 15,7% 36,6% 28,2% 19,5% 6,9% 51,8% 48,2% 2,0%

http://www.val.se