Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Trönninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trönninge 1590 12,4% 36,2% 26,4% 25,1% 6,6% 50,3% 49,7% 2,3%  
Summa 1590 12,4% 36,2% 26,4% 25,1% 6,6% 50,3% 49,7% 2,3%

http://www.val.se