Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Söndrum 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söndrum 5 1907 11,3% 33,9% 21,1% 33,7% 5,7% 45,1% 54,9% 1,3%  
Summa 1907 11,3% 33,9% 21,1% 33,7% 5,7% 45,1% 54,9% 1,3%

http://www.val.se