Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Holm-Vapnö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holm-Vapnö 786 16,0% 45,5% 21,0% 17,4% 6,2% 52,4% 47,6% 6,7%  
Summa 786 16,0% 45,5% 21,0% 17,4% 6,2% 52,4% 47,6% 6,7%

http://www.val.se