Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Haverdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haverdal 1798 9,8% 29,4% 27,9% 32,9% 5,6% 49,1% 50,9% 2,1%  
Summa 1798 9,8% 29,4% 27,9% 32,9% 5,6% 49,1% 50,9% 2,1%

http://www.val.se