Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 1 V gärdet-Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 1 V gärdet-Hamnen 1199 23,5% 30,4% 20,7% 25,4% 8,8% 49,4% 50,6% 2,3%  
Summa 1199 23,5% 30,4% 20,7% 25,4% 8,8% 49,4% 50,6% 2,3%

http://www.val.se