Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 2 Arvidstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 2 Arvidstorp 1694 18,4% 24,9% 22,3% 34,5% 5,3% 46,6% 53,4% 3,3%  
Summa 1694 18,4% 24,9% 22,3% 34,5% 5,3% 46,6% 53,4% 3,3%

http://www.val.se