Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 4 V gärdet-Smedjeholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 4 V gärdet-Smedjeholm 856 17,9% 39,5% 23,8% 18,8% 7,5% 52,3% 47,7% 3,3%  
Summa 856 17,9% 39,5% 23,8% 18,8% 7,5% 52,3% 47,7% 3,3%

http://www.val.se