Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 5 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 5 Centrum 1905 24,0% 17,8% 16,0% 42,3% 4,6% 44,5% 55,5% 2,8%  
Summa 1905 24,0% 17,8% 16,0% 42,3% 4,6% 44,5% 55,5% 2,8%

http://www.val.se