Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1603 22,3% 26,1% 19,8% 31,8% 7,8% 48,2% 51,8% 6,6%  
Summa 1603 22,3% 26,1% 19,8% 31,8% 7,8% 48,2% 51,8% 6,6%

http://www.val.se