Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Stafsinge 1 Skogstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stafsinge 1 Skogstorp 1083 19,1% 33,5% 28,0% 19,4% 11,2% 49,3% 50,7% 4,1%  
Summa 1083 19,1% 33,5% 28,0% 19,4% 11,2% 49,3% 50,7% 4,1%

http://www.val.se