Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Stafsinge 2 Falkagård-Olofsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stafsinge 2 Falkagård-Olofsbo 1791 19,8% 32,1% 23,6% 24,5% 7,0% 50,7% 49,3% 5,0%  
Summa 1791 19,8% 32,1% 23,6% 24,5% 7,0% 50,7% 49,3% 5,0%

http://www.val.se