Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Morup 1 Glommen-Lynga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morup 1 Glommen-Lynga 1158 11,0% 27,5% 27,5% 34,0% 4,8% 48,8% 51,2% 1,1%  
Summa 1158 11,0% 27,5% 27,5% 34,0% 4,8% 48,8% 51,2% 1,1%

http://www.val.se