Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Morup 2 Långås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morup 2 Långås 929 17,4% 33,3% 26,7% 22,6% 8,4% 52,4% 47,6% 4,3%  
Summa 929 17,4% 33,3% 26,7% 22,6% 8,4% 52,4% 47,6% 4,3%

http://www.val.se