Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Ljungby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby 818 16,9% 30,3% 29,2% 23,6% 7,9% 51,8% 48,2% 2,7%  
Summa 818 16,9% 30,3% 29,2% 23,6% 7,9% 51,8% 48,2% 2,7%

http://www.val.se