Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Varla Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varla Södra 1627 25,0% 30,9% 20,0% 24,1% 6,8% 44,6% 55,4% 2,3%  
Summa 1627 25,0% 30,9% 20,0% 24,1% 6,8% 44,6% 55,4% 2,3%

http://www.val.se