Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Mörmon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mörmon 1377 15,3% 29,0% 23,2% 32,5% 6,0% 47,6% 52,4% 2,6%  
Summa 1377 15,3% 29,0% 23,2% 32,5% 6,0% 47,6% 52,4% 2,6%

http://www.val.se