Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Gamla Slottsbron

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Slottsbron 1257 17,7% 27,2% 34,1% 21,0% 7,7% 50,8% 49,2% 2,9%  
Summa 1257 17,7% 27,2% 34,1% 21,0% 7,7% 50,8% 49,2% 2,9%

http://www.val.se