Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Herrhagen 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 2 1530 30,8% 25,4% 23,6% 20,2% 6,1% 49,8% 50,2% 2,5%  
Summa 1530 30,8% 25,4% 23,6% 20,2% 6,1% 49,8% 50,2% 2,5%

http://www.val.se