Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Haga Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Arvika 1107 18,5% 24,4% 21,7% 35,4% 6,8% 44,9% 55,1% 5,2%  
Summa 1107 18,5% 24,4% 21,7% 35,4% 6,8% 44,9% 55,1% 5,2%

http://www.val.se