Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Rosendal Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosendal Arvika 1057 17,5% 34,5% 29,5% 18,4% 7,1% 51,0% 49,0% 3,5%  
Summa 1057 17,5% 34,5% 29,5% 18,4% 7,1% 51,0% 49,0% 3,5%

http://www.val.se