Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Stavnäs-Högerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stavnäs-Högerud 1162 13,6% 28,7% 31,1% 26,6% 5,6% 52,7% 47,3% 4,9%  
Summa 1162 13,6% 28,7% 31,1% 26,6% 5,6% 52,7% 47,3% 4,9%

http://www.val.se