Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Gunnarskog-Bogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskog-Bogen 1706 14,7% 29,0% 26,3% 30,0% 7,3% 51,6% 48,4% 5,7%  
Summa 1706 14,7% 29,0% 26,3% 30,0% 7,3% 51,6% 48,4% 5,7%

http://www.val.se