Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Älgå-Ny

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älgå-Ny 1354 15,7% 30,8% 28,8% 24,7% 6,9% 51,3% 48,7% 5,4%  
Summa 1354 15,7% 30,8% 28,8% 24,7% 6,9% 51,3% 48,7% 5,4%

http://www.val.se