Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Skagershult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skagershult 498 14,7% 27,9% 30,3% 27,1% 7,2% 53,2% 46,8% 3,0%  
Summa 498 14,7% 27,9% 30,3% 27,1% 7,2% 53,2% 46,8% 3,0%

http://www.val.se