Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Vadsbron

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vadsbron 1391 16,9% 25,4% 29,1% 28,6% 7,3% 50,0% 50,0% 1,7%  
Summa 1391 16,9% 25,4% 29,1% 28,6% 7,3% 50,0% 50,0% 1,7%

http://www.val.se