Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Bruket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket 1142 15,8% 31,7% 28,2% 24,3% 8,3% 51,3% 48,7% 5,2%  
Summa 1142 15,8% 31,7% 28,2% 24,3% 8,3% 51,3% 48,7% 5,2%

http://www.val.se