Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Svartå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svartå 512 13,7% 31,4% 27,0% 27,9% 7,4% 53,3% 46,7% 3,3%  
Summa 512 13,7% 31,4% 27,0% 27,9% 7,4% 53,3% 46,7% 3,3%

http://www.val.se